Naša je vizija Škole usklađena s onim što doživljavamo kao misiju školstva - odgajati i obrazovati učenike za život.

Stvaranjem njihovih dobrih radnih navika, razvijanjem kompetencija, stvaralačkog i kritičkoga mišljenja te usvajanjem temeljnih obrazovnih postignuća učenike nastojimo pripremiti za cjeloživotno učenje i uspješno svladavanje svih životnih i radnih izazova.

Istinsku uspješnost može postići tek istinski, ljudski kvalitetan pojedinac. Stoga ćemo ustrajno omogućavati afirmaciju pozitivnih osobina učenika, poput ljubavi i prijateljstva prema čovjeku i prirodi te poštivanja onoga što svojim radom i kreativnošću stvorimo, odnosno u  svim područjima života poticat ćemo i razvijati učeničku odgovornost, težnju slobodi, istraživanju, napretku i prepoznatljivosti, znatiželju, marljivost, ustrajnost, strpljivost, solidarnost, ravnopravnsot, uvažavanje drugoga, snošljivost spram drukčijega i posebnoga, samosvijest, samokritičnost, samopouzdanje i druge pozitivne ljudske osobine i životne vrijednosti.

Na razini Škole dodatno ćemo njegovati aktivnosti i sadržaje po kojima Škola i naši učenici mogu postati prepoznatljivi - osobito one u kojima već jesmo uspješni i za koje postoje dobre pretpostavke.

Kako bi se ispunili uvjeti i stvorile mogućnosti za ostvarenje spomenutih rezultata, nastojat ćemo što više surađivati s roditeljima naših učenika i društvenim okružjem, te se maksimalno angažirati u javnosti – prije svega prosvjetnoj – u predlaganju i pronalaženju što kvalitetnijih programskih, materijalnih i drugih rješenja.